Tento web využívá tzv. Cookies, tedy je technologii regulovanou směrnicemi Evropské unie. Konkrétně směrnice č. 2002/58ES s názvem e-Privacy.
Tento web využívá Cookies pro komunitní a autorizační funkce, dále pak Cookies třetích stran pro sběr statistických údajů provozu webu.Souhlasíte s použitím Cookies našeho webu a webů třetích stran? Bez tohoto souhlasu nemusí některé funkce webu pracovat správně.

Souhlasíte s uložením souborů Cookie do Vašeho počítače?


Informace

Informace o knihovně
 

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je Město Ostrov. Organizační složkou knihovny je Kronika Města Ostrov.

  • veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem – knihy, brožury, periodika, mapy, audiovizuální dokumenty (CD, LP, DVD, zvukové knihy), elektronické zdroje, filmy, společenské hry
  • fond knihovny je dostupný prostřednictvím našich katalogů
  • umožňuje přístup i do elektronických bází dat – našich i hostitelských, online komunikaci s uživateli
  • poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby,  informační, reprografické a rešeršní služby, rezervaci dokumentů
  • pořádá kulturní akce pro školy a širokou veřejnost
  • nabízí pronájem počítačové učebny a výstavní síně „Oranžerie Václava Havla“

Výpůjční lhůta:

Výpůjční lhůta dokumentů je 1 měsíc. U periodik a některých dokumentů, které lze půjčit domů v Čítárně - studovně je to 1 týden. Audiovizuální média se půjčují na 1 týden. Společenské hry se půjčují na 2 týdny. Pokud čtenář nevrátí dokumenty ve stanoveném termínu, zaplatí sankční poplatky ve stanovené výši (viz Ceník služeb).

Není-li vypůjčený dokument rezervován jiným čtenářem, může si uživatel požádat o jeho prodloužení (i dvakrát po sobě), a to buď i telefonicky, e-mailem, nebo písemně. Nereaguje-li čtenář na upomínky bude vrácení dokumentů vymáháno právní cestou.

Další informace
Poslední aktualizace: 23. 10. 2017 11:47